RESIMA neix per a oferir la màxima professionalitat, qualitat i innovació a tots els nostres clients.
 
Formada per un equip professional altament qualificat, juntament amb la planta d’assaig, RESIMA prova i investiga nous productes i aplicacions per a tota la nostra gamma de productes.

 

Situats en les immediacions de les nostres oficines centrals es troben la planta pilot i el laboratori destinat a l’assaig i caracterització d’equips de depuració d’aigües residuals. L’objectiu principal d’aquest projecte recau en L’ESTUDI, MILLORA I OPTIMITZACIÓ de les línies de depuració dels nostres productes.

 

Este proyecto ha sido desarrollado con la participación:

  • Centre per al desenvolupament tecnològic industrial (CDTI), que forma part del Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç.
  • CTM centre tecnològic.
  • UPC (Universitat politècnica de Catalunya).

 

Planta de producció fotovoltaica i recerca ambiental

 

 

Entre els múltiples projectes que s’han portat a terme des de RESIMA, s’han de destacar:

  • Projecte DIDEP: Disseny i optimització d’equips de depuració d’aigües residuals urbanes.
  • Projecte SIREA: Sistema innovador de tractament i reutilització d’aigües residuals urbanes mitjançant bioreactors de membranes (BRM).
  • Projecte SOSTAQUA: Desenvolupament tecnològic envers el cicle urbà de l’aigua autosostenible.