Remosa, és una empresa clarament orientada al client, a qui ofereix qualitat, innovació i un servei excel·lent. En aquest sentit, compta amb un gran nombre de professionals que es dediquen en tot moment als seus clients.

 

Disposa d’una àmplia xarxa comercial amb cobertura a tota la Península i França, supervisada per un equip d’enginyers que alhora donen suport i assessorament a tots els seus clients, mitjançant visites tècniques, formacions i consultes directes.

 

Remosa, ofereix la major facilitat i rapides als seus clients, és per això que posa a la seva disposició un departament exclusivament dedicat a la realització de pressupostos amb un temps de resposta d’entre 48 a 72 hores. Així mateix, posa a la seva disposició un servei d’atenció al client o Costumer Service, el qual es responsabilitza de canalitzar totes les sol·licituds dels seus clients.

 

Gràcies al servei de producció i logística, Remosa, pot oferir als seus clients un termini d’entrega mínim, amb compromisos d’entrega que van dels 5 als 10 dies hàbils, segons l’equip. Per a equips especials, cal consultar-ho.

 

Disposem també d’un SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, com a servei de manteniment preventiu, per assegurar el funcionament òptim dels nostres equips. Aquest servei inclou la revisió de l’estat i l’ajust del cicle de neteja, la verificació de sistemes i elements electromecànics, la comprovació d’absència de fuites, la revisió del nivell de llots, l’ajust de bombeig de retorn de llots, la presa de mostres de l’afluent i l’efluent, les anàlisis en un laboratori homologat i el buidatge de llots… El client d’SMP té a la seva disposició el servei exclusiu d’atenció prioritària relativa a avaries, dubtes de funcionament i possibilitat de millora.