Remosa, é ante todo unha empresa claramente orientada ao cliente, ofrecéndolle calidade, innovación e un excelente servizo. Para todo iso conta cun gran número de profesionais que se dedican en todo momento aos seus clientes.

 

Dispón dunha ampla rede comercial con cobertura en toda a Península e Francia, supervisada por un equipo de enxeñeiros, que ao mesmo tempo dan soporte e asesoramento a todos os nosos clientes, mediante visitas técnicas, formacións e consultas directas.

 

Remosa, ofrece a maior facilidade e rapidez aos nosos clientes, e por iso pon ao seu dispor un departamento exclusivamente dedicado á realización de orzamentos cun tempo de resposta de 48 e 72 horas. Tamén pon ao seu dispor un servizo de atención ao cliente ou “Costumer Service”, responsable de todas as solicitudes dos nosos clientes.

 

Do mesmo xeito, grazas ao servizo de produción e loxística,

Remosa, pode ofrecer aos seus clientes un prazo de entrega mínimo. Con compromisos de entrega que van dos 5 aos 10 días hábiles, en función do equipo. Para equipos especiais cómpre consultar.

 

Tamén dispoñemos dun SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA, como servizo de Mantemento Preventivo, para asegurar o óptimo funcionamento dos nosos equipos. Este servizo inclúe a revisión do estado e axuste do ciclo de limpeza, verificación de sistemas e elementos electromecánicos, comprobación de ausencia de fugas, revisión do nivel de lodos, axuste do bombeo de retorno de lodos, toma de mostras do afluente e efluente, análise en laboratorio homologado e baleirado de lodos… O cliente de SMP ten á súa disposición o servizo exclusivo de atención prioritaria relativa a avarías, dúbidas de funcionamento e posibilidade de mellora.