Un dels pilars fonamentals de la firma és la preocupació per la cura i la preservació mediambiental. Aquesta sensibilització cap al medi ambient ha portat Remosa a la fabricació d’una àmplia gamma de productes destinats a aquest fi, com ara l’estació depuradora d’oxidació total, fosses, separadors d’hidrocarburs, equips de regeneració d’aigües, dipòsits de recollida d’aigües pluvials, etc.
 
Seguint amb la línia bàsica d’actuació a favor del medi ambient, Remosa es fonamenta en un estricte control de qualitat tant a escala interna com externa. Prova d’això és la concessió de l’ISO 14001:2015 i la renovació de l’ISO 9001:2015, que certifica l’activitat de Remosa com el “disseny i fabricació de sistemes de depuració i emmagatzematge de líquids, amb l’objectiu de la millora i conservació del medi ambient”.